BEL ONS070 200 23 60SPOEDLIJN06 50 70 09 98

KWALITEIT

Thuiszorg Nescare is een jonge enthousiaste organisatie, die zich heeft gespecialiseerd in de thuiszorg. Wij doen ons werk met hart voor de zorg.

Kwaliteit

Als organisatie willen we steeds meer betekenen voor onze cliënten. Wij richten ons op kwaliteitsmeting en tevredenheid om zo onszelf hier te blijven verbeteren.

Om onze kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren hebben we ons kwaliteitsmeting ingericht volgens het HKZ certificatieschema voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties ( versie 2010. ).

De Normen Verantwoorde Zorg vormen het uitangspunt van onze zorgverlening. Dit houdt onder andere in dat wij werken met een zorgleefplan dat bestaat uit de vier levensdomeinen. Deze vier levensdomeinen zijn:

1. het mentale welbevinden van de cliënt als persoon
2. het lichamelijke gevoel van welbevinden en gezondheid
3. daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten (participatie)
4. de woon- en leefomstandigheden.

Het zorgleefplan (ZLP) vult Stichting Thuiszorg Nescare samen met de cliënt in en evalueert deze ook minimaal één keer per jaar gezamenlijk.

Thuiszorg Nescare draagt er zorg bij om zijn kwaliteiten inzichtelijk te maken door de jaarlijkse meting van zorginhoudelijke indicatoren in te bedden binnen de organisatie en de CQ meting één keer per twee jaar uit te voeren.

HOE DOEN WE HET

ONZE WERKWIJZEStap 1

AANMELDEN ZORGEr wordt door u, uw huisarts of specialist een aanvraag ingediend bij Nescare.


Zorg aanvragen

Stap 2

BEOORDELING AANMELDING


Nescare beoordeelt uw aanvraag d.m.v uw medische gegevens en uw huidige problemen. Daarbij wordt er gekeken of de zorgvraag aansluit op het zorgaanbod.


Stap 3

ZORGCOORDINATOR KOMT LANGS


Er komt een zorg coördinator bij u langs om uw wensen en behoeften in kaart te brengen voor uw indicatieaanvraag.

Thuiszorg Nescare is een jonge enthousiaste organisatie, die zich heeft gespecialiseerd in de thuiszorg. Wij doen ons werk met hart voor de zorg.

Adres

Vaillantlaan 410,
2526 HW Den Haag
070 200 23 60
info@nescare.nl

Openingstijden

Ma – Vr : 09:00 – 17:00
Za :  Gesloten
Zo  : Gesloten

Instagram

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.