BEL ONS070 200 23 60SPOEDLIJN06 50 70 09 98

ZORGAANBOD

Als u – jong of oud, autochtoon of allochtoon – door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk
wordt van anderen, staat u voor veel vragen. Wie doet het huishouden? Kunt u zelfstandig blijven wonen? Wie helpt u bij het wassen en aankleden?Huishoudelijke Verzorging


Deze functie is bedoeld voor het ondersteunen bij of overnemen van huishoudelijke dagelijkse werkzaamheden (HDL). De verzorging houdt verband met een somatische aandoening, psychogeriatrisch ziektebeeld, of een psychische stoornis, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of een psychosociaal probleem.


Meer lezenPersoonlijke Verzorging


De functie van “Persoonlijke Verzorging” is gericht op het ondersteunen bij, of overnemen van lichaamsgebonden zorg. Deze verzorging houdt verband met een somatische aandoening, een psychogeriatrisch ziektebeeld, een psychische stoornis, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of een psychosociaal probleem. Onder persoonlijke verzorging wordt verstaan het signaleren van zelfzorgtekorten, het stimuleren, ondersteunen of compenseren van de zelfredzaamheid, het uitvoeren van lichamelijk verzorgende taken en het begeleiden van de cliënt.


Meer lezen

Verpleegkundige Zorg


De functie “Verpleging” is gericht op herkennen en analyseren van gezondheidsproblemen en het uitvoeren van hiermee samenhangende verpleegkundige handelingen die zijn gericht op het herstel van de gezondheid of voorkomen van verergering van ziekte of aandoeningen; eveneens verlichting van lijden en ongemak.


Meer lezenIndividuele Begeleiding


Individuele begeleiding omvat ondersteunende activiteiten in verband met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, of een psychosociaal probleem, gericht op bevordering of behoud van zelfredzaamheid of bevordering van de integratie van de verzekerde in de samenleving, Individuele begeleiding is vooral gericht op het ondersteunen bij een beperkt regelvermogen, en daarnaast ook op het voorkomen van een sociaal isolement, teneinde zelfredzaamheid en participatie in de samenleving te bevorderen.


Meer lezen


HOE DOEN WE HET

ONZE WERKWIJZEStap 1

AANMELDEN ZORGEr wordt door u, uw huisarts of specialist een aanvraag ingediend bij Nescare.


Zorg aanvragen

Stap 2

BEOORDELING AANMELDING


Nescare beoordeelt uw aanvraag d.m.v uw medische gegevens en uw huidige problemen. Daarbij wordt er gekeken of de zorgvraag aansluit op het zorgaanbod.


Stap 3

ZORGCOORDINATOR KOMT LANGS


Er komt een zorg coördinator bij u langs om uw wensen en behoeften in kaart te brengen voor uw indicatieaanvraag.

Thuiszorg Nescare is een jonge enthousiaste organisatie, die zich heeft gespecialiseerd in de thuiszorg. Wij doen ons werk met hart voor de zorg.

Adres

Dierenselaan 2,
2573 KH Den Haag
070 200 23 60
info@nescare.nl

Openingstijden

Ma – Vr : 09:00 – 17:00
Za :  Gesloten
Zo  : Gesloten

Instagram

Copyright by Anka Consultancy 2018. All rights reserved.