Bel ons070 200 23 60Bereikbaarheidsdienst06 50 70 09 98
xxl.jpg
08/jun/2018

De kwaliteit en de veiligheid van de zorg is bij veel particuliere klinieken niet op orde. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunnen patiënten er momenteel niet in alle privéklinieken van uitgaan dat ze goede zorg krijgen.

De Inspectie zegt zorgen te hebben over de infectiepreventie, controles bij het toedienen van medicatie die met een infuus of injectie wordt toegediend, de bekwaamheid en bevoegdheid van personeel om met apparatuur om te gaan, de informatievoorziening naar patiënten en de ‘time-out procedure’, het moment voor de operatie om te controleren of alles klopt.

Spectaculaire groei

Particuliere klinieken zijn doorgaans gespecialiseerd in niet-spoedeisende ingrepen die vooraf gepland zijn, zoals het plaatsen van nieuwe knieën, het verrichten van oogbehandelingen of cosmetische ingrepen.

De laatste jaren is het aantal particuliere klinieken spectaculair gegroeid: van ruim 250 in 2011 naar zo’n 500 nu. De ingrepen worden in veel gevallen vergoed door zorgverzekeraars. De IGJ breidde het toezicht op dit soort klinieken dan ook uit. Maar de “gewenste en noodzakelijke verbetering” blijft volgens de Inspectie vooralsnog uit.

De Inspectie waarschuwt de klinieken dat het scherp oplet op de thema’s waar de IGJ bezorgd over is. “Bij situaties waar de veiligheid in het geding is of waar geen bereidheid is om te verbeteren, grijpt de inspectie in”, meldt de in Utrecht gevestigde toezichthouder.

‘Verbeterslag’

Brancheorganisatie Zelfstandige Klinieken Nederland, waarbij 138 klinieken zijn aangesloten, zegt in een reactie dat de klinieken al bezig zijn met een ‘verbeterslag’. “Dat zit in ons dna”, zegt directeur Paulette Timmerman. “Het blijkt dat het bij sommige klinieken nog beter moet. Wij pakken de verbeterpunten van de inspectie daarom graag samen met onze leden op, voor zover dat nog niet is gebeurd.”

Lees meer: https://nos.nl/artikel/2235242-inspectie-zorg-in-particuliere-klinieken-te-vaak-onder-de-maat.html


HLA-wijkverpleging.jpg
08/jun/2018

Minister Hugo de Jonge van VWS laat het terugdringen van de ongecontracteerde zorg aan verzekeraars over. Als dat niet lukt, past hij desnoods de wet- en regelgeving aan, zegt hij in een interview met Zorgvisie bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging.

hoofdlijnenakkoord Hugo de jonge
Minister Hugo de Jonge van VWS bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord.

‘Als we de dingen op dezelfde manier blijven organiseren, gaat het niet lukken’, zegt minister Hugo de Jonge van VWS bij de ondertekening van het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging op 6 juni in Rotterdam. De wijkverpleging staat voor een enorme uitdaging. Het aantal 85-plussers groeit gestaag van 1,3 miljoen naar 2,1 miljoen in 2030.

Lees verder: https://www.zorgvisie.nl/de-jonge-ongecontracteerde-zorg-is-ongewenst/


57734.jpeg
08/jun/2018

Slechts een op de vijf gemeenten betaalt een goed tarief aan thuiszorgorganisaties. Die komen in de problemen.

Een kaart met veel roodgekleurde vakken, dat beeld verschijnt na een onderzoek naar de tarieven in de thuiszorg. Rood staat voor de gemeenten die te weinig betalen voor hulp in de huishouding. En dat terwijl vorig jaar de toenmalig staatssecretaris van volksgezondheid, Martin van Rijn, de gemeenten oplegde dat zij een reële prijs moeten betalen aan thuiszorgorganisaties.

© Sander Soewargana

De kaart is een initiatief van brancheorganisatie BTN. Die vroeg haar leden of gemeenten hun voldoende betalen om de kosten te dekken en eventueel wat winst te kunnen maken. In 56 gemeenten bleek dat het geval, 53 gemeenten betalen net genoeg om uit de kosten te komen en 178 gemeenten betalen tarieven die te laag zijn, waardoor de bedrijven verlies draaien.

Wat daarvan de gevolgen zijn, was vorige week nog te zien toen thuiszorgorganisatie Vérian in Apeldoorn, waar 1100 mensen werken, failliet ging. Vérian komt daarmee op een lange lijst thuiszorgorganisaties die sinds 2015 omvielen. In dat jaar voerde het kabinet de decentralisatie door en kregen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor de zorg.

Reëel tarief

Van Rijn sprak vorig jaar over een reëel tarief, niet over een specifiek bedrag. Hoe hoog een reëel tarief is, hangt af aan wie je het vraagt. “Bij een reëel tarief houdt de gemeente rekening met loonkosten, sociale premies, winstmarges en andere kosten”, zegt BTN-bestuurder Hans Buijing. “Stel dat je overhead 10 procent is van de totale kosten, dan zegt de gemeente: wij vinden 6 wel voldoende. Heb je een ziekteverzuim van 4 procent, dan wil de gemeente dat je hooguit met 2 procent rekent.”

Een vast bedrag is er dus niet, al geldt in de sector 25 euro per uur als het minimale bedrag waarvoor organisaties uit de kosten kunnen komen en een kleine winst kunnen boeken. Nijmegen is een van de gemeenten die minder betaalt. Dat tarief dateert van 2016, dus nog voordat Van Rijn zijn maatregel oplegde, laat een woordvoerder weten. Volgens hem is Nijmegen om die reden nog niet verplicht het reële loon te betalen.

Het is een verdediging die meer gemeenten voeren. Formeel klopt deze, maar volgens Buijing moesten gemeenten zich voor de Van Rijn-maatregel al houden aan de toen geldende cao voor de thuiszorg. Dat gebeurde niet. Juist daarom greep Van Rijn naar een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Nieuwe cao

De kaart van BTN krijgt in oktober een update. Dan zouden de groene vakken weleens geel kunnen zijn en de gele rood, denkt Buijing. Dat heeft te maken met de nieuwe cao die in oktober ingaat. De thuiszorgmedewerkers krijgen er 4 procent bij. Een goede zaak gezien de krapte op de arbeidsmarkt, vindt BTN, maar hoe kunnen de organisaties dat betalen?

Als gemeenten hun tarieven niet verhogen, zullen thuiszorgorganisaties stoppen, vreest Buijing. In Noord-Brabant houdt Zuidzorg het al voor gezien omdat zij de huishoudelijke hulp niet kostendekkend kunnen krijgen.

Buijing hoopt nu op de nieuwe colleges die zich in de gemeenten warmdraaien en op het ministerie van volksgezondheid. “Zij hebben de AMvB ingevoerd, laat dan maar zien dat deze regeling ergens voor staat.”


Stichting Thuiszorg Nescare
Dierenselaan 2
2573 KH Den Haag
070 200 23 60

Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00
Za en Zo: Gesloten