Bel ons070 200 23 60Bereikbaarheidsdienst06 50 70 09 98

Klachtenregeling

Stichting Thuiszorg Nescare (hierna: Nescare) verleent u zorg en ondersteuning en doet er alles aan om dat zo goed mogelijk te doen. Toch kunnen er momenten zijn dat het niet zo goed gaat als u verwacht. Soms zelfs zo dat het leidt tot een klacht. Nescare vindt het belangrijk dat u uw klacht kenbaar maakt. Door uw klacht te uiten, maakt u duidelijk dat er volgens u iets gedaan moet worden. Dat geeft ons de kans ervan te leren en de zorg te verbeteren. Het is goed als klachten geuit worden ook al is dat niet altijd gemakkelijk. 

Hoe klachten van cliënten binnen een zorgorganisatie behandeld worden, is geregeld in de klachtenregeling. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om zo’n regeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. 

Deze klachtenregeling beschrijft hoe een klacht kan worden ingediend, de afhandeling ervan en hoe u eventueel in beroep kunt gaan. Klachten kunnen gaan over de inhoud van de geboden zorg en ondersteuning, maar ook over het gedrag van de zorgverlener of de organisatie. Nescare neemt uw klacht serieus en wil een kans bieden tot herstel van vertrouwen.

Klachtenregeling

Stichting Thuiszorg Nescare
Dierenselaan 2
2573 KH Den Haag
070 200 23 60

Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00
Za en Zo: Gesloten