Bel ons070 200 23 60Bereikbaarheidsdienst06 50 70 09 98

Mantelzorg &
Vrijwilligers


Wanneer mensen (tijdelijk) zorg nodig hebben, wordt steeds vaker gekeken of eerst het eigen sociale netwerk (familie, vrienden, buren en kennissen) in de zorgvraag kan voorzien. Pas hierna komt professionele zorg in beeld. Binnen Stichting Thuiszorg Nescare is er blijvend aandacht aan de samenwerking tussen deze formele en informele zorg.


Definitieve mantelzorg


Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden die door naasten (familie, vrienden, kennissen of buren) wordt gegeven. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Het gaat hierbij vaak om langdurige en onbetaalde zorg. Mantelzorgers leveren een waardevolle bijdrage aan het welzijn en behoefte aan zorg.


Visie op mantelzorgers


Stichting Thuiszorg Nescare hecht veel waarde voor degenen die een bijdrage leveren bij de zorg en ondersteuning van hun naasten. Omdat mantelzorgers een belangrijke aanvulling hebben op de professionele zorg waardeert Stichting Thuiszorg Nescare hun enorm. Dit doet zij door hen bij te staan waar nodig, hen aan te moedigen, te motiveren, te ontlasten en vooral te luisteren naar wensen en behoeften. Door deze mantelzorgondersteuning is het doel van Stichting Thuiszorg Nescare om mantelzorgers te bemoedigen om zorgtaken te vervullen en te kunnen volhouden. De zorgcoördinatoren en wijkverpleegkundigen maken met de cliënt en mantelzorger onderlinge afspraken over taken en verantwoordelijkheden die zij willen en kunnen verrichten. Deze worden opgenomen in het zorgdossier.


Definitie vrijwilligers


Een vrijwilliger kiest er zelf voor om onbetaald en in eigen vrije tijd voor iemand te zorgen. Een vrijwilliger die start met vrijwilligerswerk heeft dan nog geen relatie met degene die zorg nodig heeft (de cliënt). De vrijwilliger biedt zorg op afgesproken tijdstippen, bijvoorbeeld een dagdeel per week. Een vrijwilliger kan uit zichzelf stoppen met het geven van zorg. Vrijwilligers zijn geen professionele zorgverleners. Zij vullen het werk van een professionele zorgverlener aan. Vrijwilligers kunnen ingezet worden in verschillende soorten zorgvragen zoals het houden van gezelschap en het doen van boodschappen. De persoonlijke aandacht voor de mens staat voorop.


Visie op vrijwilligers


Steeds vaker zijn er vrijwilligers betrokken in de zorgverlening. In de huidige samenleving is vrijwilligerswerk onmisbaar en zeer waardevol. Stichting Thuiszorg Nescare biedt vrijwilligerswerk aan om het welzijn van cliënten te bevorderen en om een eventueel sociaal isolement te voorkomen. Een vrijwilliger kan ingezet worden voor een wandeling in de natuur, het samen doen van boodschappen of voor het aangaan van sociale contacten. Vrijwilligerswerk is dankbaar werk en betekent veel voor zowel cliënten als voor de organisatie. Voor iedereen die zich wil inzetten, worden er passende werkzaamheden gezocht. Van vrijwilligers wordt betrokkenheid en een goed inlevingsvermogen gevraagd.


Neem Contact OpStichting Thuiszorg Nescare
Dierenselaan 2
2573 KH Den Haag
070 200 23 60

Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00
Za en Zo: Gesloten