Bel ons070 200 23 60Bereikbaarheidsdienst06 50 70 09 98
InstagramFacebook

Privacybeleid

Thuiszorg Nescare hanteert een privacyreglement conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit houdt in dat de vastgelegde gegevens van onze cliënten en personeel zorgvuldig worden beheerd en een vertrouwelijke omgang met de gegevens wordt gegarandeerd.

Dit houdt onder meer in dat de medewerkers van Thuiszorg Nescare een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen uit hoofde van de functie bekend is geworden, dat ook voortduurt na beëindiging van het dienstverband. Medewerkers van Thuiszorg Nescare gaan op zorgvuldige wijze om met vertrouwelijke gegevens.

Privacybeleid

Stichting Thuiszorg Nescare
Dierenselaan 2
2573 KH Den Haag
070 200 23 60

Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00
Za en Zo: Gesloten

InstagramFacebook