Bel ons070 200 23 60Bereikbaarheidsdienst06 50 70 09 98

Uitsluitingscriteria


Om de juiste zorg te kunnen verlenen aan onze cliënten hanteren wij exclusiecriteria. Het gaat hierbij om cliënten die een specifieke zorgvraag of een bepaald gedrag vertonen waardoor geen maatwerk geboden kan worden. Het gaat hierbij om de volgende uitgesloten cliënten:

 • Hoog-complexe zorg en verpleging aan kinderen; wegens het ontbreken van de deskundigheid daarvoor.
 • Met een behoefte aan (hoge) intensieve individuele begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding.
 • Waarbij de woonomgeving/ huisvesting niet als veilig kan worden omschreven (zeer vervuild, agressiviteit thuis en etc.)
 • Met wegloopgedrag.
 • Met claimend gedrag waarbij 1-op-1 begeleiding nodig is.
 • Met actuele verslavingsproblematiek.
 • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen waarbij sprake is van zeer complexe verpleegtechnische handelingen wegens ontbreken van deskundigheid.
 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedrag.
 • Die vallen onder de Wet zorg en dwang.
 • Met ernstige psychiatrische problematiek waarbij een (gesloten) opname vereist is.
 • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren.

Stichting Thuiszorg Nescare kan de zorgovereenkomst met de cliënt beëindigen indien een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en sprake is van:

 • door de cliënt niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde begeleiding naar die cliënt niet meer gegarandeerd kan worden,
 • niet nakomen van gemaakte afspraken,
 • agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers,
 • ongewenste intimiteiten en/ of seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers,
 • lichamelijk geweld,
 • een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.


Neem Contact OpStichting Thuiszorg Nescare
Dierenselaan 2
2573 KH Den Haag
070 200 23 60

Ma t/m Vrij : 09:00 – 17:00
Za en Zo: Gesloten